A Tech-Medical Hungary Kft. jogi nyilatkozata

A www.tech-medical.hu weboldal domain-neveinek tulajdonosa a Tech-Medical Hungary Kft. A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és az adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga a Tech-Medical Hungary Kft.-t illeti meg, kivéve azon eseteket, amikor a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve, ha a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével felhasználhatóak. A weboldalon található információk szerzői alkotásnak minősülnek, ezen információk másolása tilos.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

A Tech-Medical Hungary Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Tech-Medical Hungary Kft. felelősséget nem vállal. A weboldal tartalmát Tech-Medical Hungary Kft. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A Tech-Medical Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

3. A weboldal használata

A Tech-Medical Hungary Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4. A regisztrációhoz kötött weboldal és online bemutatóterem használat

A honlap egyes részeinek és funkcióinak használata regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások elérése érdekében az ott meghatározott személyes adatok megadása szükséges. A regisztrációt követően a felhasználó árajánlatot tud kérni az online bemutatóteremben szereplő valamennyi termékre.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások zárt tartalmainak információira külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, a felhasználó köteles azokat bizalmasan kezelni. Regisztrációhoz kötött weboldalt minden felhasználó csak a saját azonosítójával és jelszavával használhatja. A felhasználói fiókadatok (azonosító és jelszó) bizalmas adatként történő kezelése a felhasználó felelőssége.

A felhasználó kárfelelősséggel tartozik a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. Tech-Medical Hungary Kft. nem vállal felelősséget a felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Tech-Medical Hungary Kft.-t haladéktalanul értesíteni. A felhasználó köteles a weboldal regisztrációhoz kötött oldalainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és azonosítókat a weboldal kérésére haladéktalanul megváltoztatni.

5. Kapcsolódó honlapok

A Tech-Medical Hungary Kft. weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Tech-Medical Hungary Kft. befolyása alatt. A kapcsolódó honlapokhoz a Tech-Medical Hungary Kft. weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

A Tech-Medical Hungary Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tech-Medical Hungary Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Tech-Medical Hungary Kft. továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

6. Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatának megkezdésével Ön elfogadja a weboldal használatának és az adott beágyazott technológia használatának feltételeit.

7. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Tech-Medical Hungary Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

8. A jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Tech-Medical Hungary Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát.

PageLines